Reinhild Wagner

Bild
Foto Reinhild Wagner
David Ausserhofer

Kontakt

fax
+49 30 25491 684
reinhild.wagner [at] wzb.eu
Büro: Selda Grauman
fon: +49 30 25491 386
mail: selda.grauman@wzb.eu
Reichpietschufer 50
D-10785 Berlin
Raum
E 226
Beauftragte für Forschungsmanagement des Schwerpunkts
Beauftragte für Forschungsmanagement der Forschungsgruppe
Beauftragte für Forschungsmanagement des Promotionskollegs
Beauftragte für Forschungsmanagement der Abteilung
Beauftragte für Forschungsmanagement des Schwerpunkts
Bild
Foto Reinhild Wagner
David Ausserhofer

Kontakt

fax
+49 30 25491 684
reinhild.wagner [at] wzb.eu
Büro: Selda Grauman
fon: +49 30 25491 386
mail: selda.grauman@wzb.eu
Reichpietschufer 50
D-10785 Berlin
Raum
E 226