Electronic Journals

Social Science Research Center Berlin

by subject | by title | search | contact

| A | B | CD | EFG | HIJ | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | TU | V | WXZ

  Palaeobulgarica = Starobălgaristika
    Palaeobulgarica = Starobălgaristika  
    Pamie̜tnik Słowiański  
    Pamiętnik Literacki  
    Pamiętnik Literacki (2005-)  
    Panorama  
    Paradigma  
    Paradyhma = Парадигма  
    Parus: žurnal Ljubitelej Russkoj Slovenosti  
    Pásmo  
    Patma-Banasirakan Handes = Istoriko-Filologičeskij žurnal  
    Periskop: Literaturnyj žurnal  
    Persona: Literaturnyj Alʹmanach  
    Perspektywy Kultury  
    Pervogrom  
    Petrograd  
    Philologia = Филология = Philology  
    Philologica  
    Philologie im Netz. PhiN  
    Pjat Stichij: Literaturnyj Zurnal  
    Podʹem: Ežemesjačnyj Literaturno-Chudožestvennyj žurnal  
    Poetograd: Literaturnaja Gazeta  
    Poezija : časopis pjesničke prakse  
    Pokrova: Ežegodnoe Priloženie k Literaturnomu Alʹmanachu "Oceanus Sarmaticus  
    Polata Knigopisnaia  
    Polen-Analysen  
    Polilog  
    Polisemia  
    Polish-Anglosaxon Studies  
    Polja : časopis za književnost i teoriju  
    Poljarnyj Vestnik  
    Polonica  
    Polskaja Literatura Onlajn  
    Polski w niemczech / Polnisch in Deutschland  
    Polymja: Litaraturna-Mastacki i Hramadska-Palityčny časopis = Полымя  
    Pomiędzy = Between = Zwischen  
    Ponedelnik: Literaturnyj Alʹmanach  
    Poradnik Językowy  
    Porównania = Comparisons  
    Posel z Budce  
    Posle 12: žurnal Poėzii  
    Postscriptum Polonistyczne  
    Potsdamer Beiträge zur Sorabistik  
    Povidomlennja Ukrai͏n'skoi͏̈ Onomastyčnoi͏ Komisii͏  
    Poznanskie Studia Polonistyczne. Seria Jezykoznawcza = Poznań Studies in Polish Studies. Linguistic Series  
    Poznańskie Studia Polonistyczne: Seria Literacka  
    Poznańskie Studia Slawistyczne  
    Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo  
    Prace Językoznawcze = Papers in Linguistics  
    Prace Naukowe Akademii Im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury  
    Prace Naukowe Akademii Im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo